venerdì 24 giugno 2011

Preghiera allo Spirito Santo


O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto.
Gloria, adorazione, amore, benedizione a te eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre. E gloria e onore al Suo adorabilissimo cuore che ci ama d’infinito amore.
O Spirito Santo, anima dell'anima mia, io Ti adoro: illuminami, guidami, fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini.
Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai mi accada: fammi solo conoscere la tua Volontà. 

Card. Mercier

giovedì 9 giugno 2011

I miei libri in lingue straniere / Mes livres en langues étrangères

Polacco/ polonais 

Rozeznawanie czyli myślenie i działanie zgodnie z wolą Bożą
Dobrze wiemy, jak trudno jest dokonywać mądrych wyborów. Każdego dnia stajemy przed trudnymi decyzjami. Jak więc postępować roztropnie? Które drogi wybierać?
Kluczem do sukcesu jest odkrycie planu Bożego i poznanie Jego woli. Bóg pomaga nam zmierzyć się z życiem i wygrać każdą z codziennych bitew.
Książka porusza temat rozeznawania duchowego i daje wiele cennych i praktycznych wskazówek. Uczy myśleć i działać zgodnie z wolą Bożą. Jeśli sięgniesz po tę książkę, przekonasz się, że życie nie jest takie trudne.

Szatan istnieje!

 

wydawnictwo:
SALWATOR
Ta książka to coś więcej niż tylko świadectwo egzorcysty, jest bowiem także zwięzłym oraz przystępnym kompendium teologicznym na temat demonologii. Forma odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat egzorcyzmów ułatwia odbiór trudnego tematu, czyniąc go bardziej zwyczajnym, bez niepotrzebnych.  

TO NIEPRAWDA ... ALE WIERZĘ!To jedna z niewielu książek, które mówią o zabobonach w sposób wyczerpujący, aktualny i przykuwający uwagę, a zarazem naznaczony odrobiną humoru. W swoich rozważaniach dotyczących zabobonności autor powołuje się na wyniki badań z zakresu antropologii, socjologii, historii i psychologii, by na koniec przedstawić refleksję teologiczną, która jest owocem nie tylko nauczania Kościoła, ale i jego osobistego doświadczenia kapłańskiego. Dzieło to jako wynik rzetelnych studiów nad zachowaniami o charakterze religijnym i świeckim odkryje przed czytelnikiem dziwne początki przesądów, tych starożytnych i tych współczesnych, niejednemu pomagając pozbyć się niera-cjonalnych lęków i infantylnych przekonań.

Spagnolo/ espagnol 

NO ES VERDAD… PERO LO CREO!  

 Croata/ croate 

Sotona i njegove zamke 

 Autor ovoga djela katolički je svećenik koji progovara o Sotoni iz iskustva svoje službe egzorcista. Ponovno iznoseći na vidjelo ovu gotovo zaboravljenu i potisnutu temu, rasvjetljava istine bez kojih je nemoguće voditi istinski kršćanski život. Borba koju on vodi protiv neprijatelja Božjega prava je služba oslobađanja i iscjeljenja koju obavlja nad osobama koje su pod vlašću demona. Podsjeća nas na riječi Svetoga pisma koje kaže da se Sin Božji utjelovio da bi uništio djelo đavla i svijetu donio radosnu vijest spasenja. Vrlo razborito i u duhu razlučivanja autor obrađuje teška pitanja kao što su đavolsko opsjednuće i razni uroci koji otkrivaju nazočnost i djelovanje Zloga. U obliku pitanja i vrlo razložnih odgovora autor želi osloboditi svakoga neutemeljena straha i dati uvjerljivo svjedočanstvo o pobjedi Krista i kršćanina nad zlom.
Na kraju knjige donose se molitve za oslobođenje namijenjene privatnoj uporabi koje nam pomažu učvrstiti povjerenje u pobjedu i svemoć Božje ljubavi.

giovedì 2 giugno 2011

La WICCA o la NEO-STREGONERIA


Simbolo Wicca

1. Fondata nel 1939 dal francese GERALD BROSSEAU GARDNER (1884-1964). 

2. Testo: IL DIO DELLE STREGHE di MARGARET MURRAY. 

3. DOTTRINE CONTROVERSE 

- Crea una spiritualità radicalmente alternativa al Cristianesimo.
- L'antica sapienza si è sempre trasmessa in piccoli gruppi, mentre i riti antichi furono in parte trasformati in riti cristiani e in parte celebrati in segreto, sfidando le persecuzioni.
- La dea Diana, regina delle streghe, unendosi col suo doppio solare Lucifero, origina Aradia, destinata a venire sulla terra con la missione di insegnare la stregoneria.
- La divinità principale venerata all'inizio in Europa era femminile e lunare, nel triplice aspetto di vergine (luna nuova), madre (luna piena), anziana custode della sapienza (luna calante).
- Dalle teorie sulla Dea nasce una spiritualità femminile adatta a costituire la religiosità del femminismo.
- Esistono spiriti che operano nel mondo, dei quali bisogna conciliarsi il favore mediante i riti.
- Ognuno ha questi poteri, anche se alcuni sono più dotati di altri.
- Ci si può mettere in contatto con l'Invisibile, sia buono sia cattivo, in quanto si è capaci di evocarlo per porne le forze al proprio servizio.
- I poteri si tramettono per iniziazione, ma si richiede l'esattezza delle procedure e delle formule.  

4. ATTEGGIAMENTI DISCUTIBILI 

- Fa rivivere gli antichi culti preesistenti al Cristianesimo.
- Continua il duplice culto di Diana e di un dio con le corna, che ruota intorno alla celebrazione di quattro grandi Sabbat, di quattro minori (i solstizi e gli equinozi) e degli Esbats celebrati nelle notti di luna piena.
- Le streghe e gli stregoni si riuniscono in gruppi di dodici più un leader di sesso maschile che nelle cerimonie impersona il dio con le corna.
- Gli iniziati nei primi due gradi, formando un circolo, danzano cantando, mentre nel terzo compiono il Grande Rito praticato nei giorni di Sabbat, in cui lo stregone e la strega, il simbolo del dio con le corna e della Dea, si uniscono sessualmente.
- Sottolinea il politeismo come fermento di libertà e rifiuto delle gerarchie.
- Gioiosamente celebra la vita e la natura con canti, fuochi e danze, uso moderato della sessualità, ma senza profanazione di simboli cristiani o di cimiteri e tanto meno abuso di minori o crimini rituali.
- Nei rituali guidati da una donna vi è un certo uso di magia sessuale reale o simbolica, allorché la Dea discende nella sacerdotessa.
- I riti non hanno sempre un fine malefico, poiché si ricorre allo stregone anche per chiedere la guarigione, il successo in affari o in amore, o per togliere il malocchio [ma sono sempre forze malefiche ad agire].
- Lo stregone, prima di usare le sue armi, le carica della propria energia, passandole ai quattro elementi fondamentali: la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria, rappresentati da sale, acqua, incenso e fiato. Preparato il cerchio magico per proteggersi dalle entità ostili, si colloca al suo centro e agisce di notte, tenendo conto che la successione delle ore ha la sua importanza, come l'hanno le fasi lunari, il giorno della settimana e quello dell'anno, nonché l'essere presso i confini, i cimiteri, le alture, gli incroci. [Magia e superstizioni si intrecciano].
Le feste annuali, cioè gli equinozi, i solstizi e il primo giorno dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio, formano la Ruota dell'Anno che indica la perennità del tempo.

G. Maggioni, Nuovi movimenti religiosi, Centro Ambrosiano, Milano 1988, p. 188-189.